Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odpovědnost za sportovní úrazy a její trestněprávní aspekty
Název práce v češtině: Odpovědnost za sportovní úrazy a její trestněprávní aspekty
Název v anglickém jazyce: Responsibility for sport´s injuries and its criminal law aspects
Klíčová slova: sportovní úrazy, sportovní právo
Klíčová slova anglicky: sport´s injuries, sport´s law
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.07.2011
Datum zadání: 09.07.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.07.2011
Datum a čas obhajoby: 06.12.2012 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:24.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.12.2012
Oponenti: doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Problematika trestní odpovědnosti sportovce za sportovní úrazy
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
problem´s of criminal resposibility for sport´s injuries
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK