Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obecní samospráva v České republice: teoretická a historická východiska
Název práce v češtině: Obecní samospráva v České republice: teoretická a historická východiska
Název v anglickém jazyce: Municipal self-government in the Czech Republic: theoretical and historical basics
Klíčová slova: veřejná samospráva, územní samospráva, obecní samospráva, teorie samosprávy, obec, zákon o obcích
Klíčová slova anglicky: public government, local self-government, municipal self-government, the theory of self-government, municipality, Municipalities Act
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.07.2011
Datum zadání: 07.07.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.07.2011
Datum a čas obhajoby: 15.05.2015 10:00
Místo konání obhajoby: zasedací místnost knihovny č.031/suterén PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:07.10.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:07.10.2014
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2015
Oponenti: prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
  prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK