Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Souvislost čichových schopností, vzrušivosti a orgasmicity žen
Název práce v češtině: Souvislost čichových schopností, vzrušivosti a orgasmicity žen
Název v anglickém jazyce: Association between olfactory abilities, arousal and orgasmicity in women
Klíčová slova: čichové funkce, čichová senzitivita, 16-androsteny, androstadienon, sexualita, vzrušení, orgasmus
Klíčová slova anglicky: olfactory function, olfactory sensitivity, 16-androstenes, androstadienone, sexuality, arousal, orgasm
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.07.2011
Datum zadání: 07.07.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.07.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 22.10.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: MUDr. Jan Vodička, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Čich ovlivňuje, mimo jiné, sexuální život, a to zejména u žen, které jsou na rozdíl od mužů daleko více čichově orientovány. V rámci této studie bych ráda zjistila, jaký vliv mohou mít čichové schopnosti žen na jejich vzrušivost, sexuální touhu a orgastičnost, přičemž budu vycházet z následujících hypotéz:

H1: Ženy s nižší čichovou senzitivitou budou méně vzrušivé, než ženy s vyšší čichovou senzitivitou
H2: Ženy se špatnými čichovými schopnostmi budou častěji anorgastické, než ženy s lepším čichem.
H3: Ženy s extrémně senzitivním čichem budou méně vzrušivé, než ženy s průměrnými čichovými schopnostmi.

Cílovou skupinou tohoto výzkumu budou heterosexuální ženy mezi 21- 30 lety, které mají stálého partnera, neužívají hormonální antikoncepci a v okamžiku testování se budou nacházet ve folikulární fázi menstruačního cyklu.

Nástroje k testování: odorizovaná pera Sniffin Sticks, dotazníky Big Five Personality Traits, Sociosexual Orientation Inventory, The female Sexual Function Index, Odour Awareness Scale, Empathy Quotient. V případné druhé fázi výzkumu bude pro testování vzrušivosti použit vaginální fotopletysmograf.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK