Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Softwarové pirátství
Název práce v češtině: Softwarové pirátství
Název v anglickém jazyce: Software Piracy
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Irena Holcová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2005
Datum zadání: 24.10.2005
Datum a čas obhajoby: 24.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2006
Oponenti: JUDr. Petra Žikovská
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK