Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Náboženská problematika v ještědských prózách Karoliny Světlé
Název práce v češtině: Náboženská problematika v ještědských prózách Karoliny Světlé
Název v anglickém jazyce: The Religious Issues in the Ještěd Prose by Karolina Světlá
Klíčová slova: česká literatura 19. století; Světlá, Karolina; ještědské romány; náboženství; lidová zbožnost; magie
Klíčová slova anglicky: Czech literature of the nineteenth century; Světlá, Karolina; Ještěd novels; religion; vernacular devoutness; magic
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.07.2011
Datum zadání: 04.07.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.08.2011
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka se bude zabývat náboženskou problematikou v prózách Karoliny Světlé. Zaměří se zejména na autorčiny ještědské romány, kde se pokusí postihnout proměny náboženského vědomí ústředních postav. Pozornost bude věnovat také napětí mezi lidovou zbožností venkova a náboženskými ideály kulturního světa. V tomto kontextu se bude věnovat i náboženské problematice pražských románů Karoliny Světlé.
Seznam odborné literatury
Čech, Leader: Karolina Světlá: Kritická studie. Brno 1891.
Čermáková-Sluková, Anežka: Vzpomínky na Karolinu Světlou. Praha 1909.
Janáčková, Jaroslava: Kříž s románem. In: J. J. Stoletou alejí. Praha, Československý
Jeřábek, Dušan: Karolíny Světlé Vesnický román a prameny jeho problematiky. Listy filologické 73, 1949, č. 4 – 5, s. 187 – 193.
Kleinschnitzová, Flora: Náboženské postavy z lidu v díle Karoliny Světlé. Listy filologické 46, 1919, s. 29 – 45 a s. 91 – 106.
Novák, Arne: Karolina Světlá. In: A. N.: Zvony domova. Myšlenky a spisovatelé. Praha – Brno 1940.
Nováková, Teréza: Karolína Světlá, její život a její spisy, Praha 1890.
Otruba, Mojmír: Ve směru od reality do literatury. In: M. O.: Znaky a hodnoty. Praha 1994
Řepková, Marie: Vypravěčské umění Karolíny Světlé: K proměnám tématu a tvaru její ještědské prózy. Ústí nad Labem 1977.
Říha, Ivo: Dílo Karoliny Světlé v diskurzu literární kritiky druhé poloviny devatenáctého století (možnosti četby národní literatury). Disertační práce, FF UK Praha 2009.
Špičák, Josef: Karolina Světlá. 3. doplněné vydání. Praha 1980.
Vaněk, Václav: Potok – kříž – kniha. Česká literatura 48, 2000, č. 6, s. 624-630
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK