Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochranná známka - pojem, druhy a práva majitele
Název práce v češtině: Ochranná známka - pojem, druhy a práva majitele
Název v anglickém jazyce: Trade Mark - the Concept, Types and Rights of the Owner
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jaroslav Oehm
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2005
Datum zadání: 24.10.2005
Datum a čas obhajoby: 24.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2006
Oponenti: JUDr. Zuzana Slováková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK