Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Daňové povinnosti spojené s vlastnictvím nemovitostí
Název práce v češtině: Daňové povinnosti spojené s vlastnictvím nemovitostí
Název v anglickém jazyce: Tax Duties with Respect to the Ownership of Real Property
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Miloš Borovička
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2005
Datum zadání: 26.10.2005
Datum a čas obhajoby: 23.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2006
Oponenti: JUDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK