Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Opera Costanza e fortezza uvedená na Pražském hradě roku 1723
Název práce v češtině: Opera Costanza e fortezza uvedená na Pražském hradě roku 1723
Název v anglickém jazyce: Opera Costanza e Fortezza Introduced on Prague Castle in 1723
Klíčová slova: Giuseppe Galli-Bibiena, Karel VI., korunovace, Pražský hrad, barokní opera, barokní scénografie
Klíčová slova anglicky: Giuseppe Galli-Bibiena, Charles VI., Coronation, Prague Castle, Baroque Opera, Baroque Scenography
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.06.2011
Datum zadání: 01.07.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.06.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Posluchačka se ve své práci zaměří na představením opery Costanza e fortezza, které bylo uvedeno v roce 1723 v Praze u příležitosti korunovace císaře Karla IV. a bylo lokalizováno v komplexu jízdárny Pražského hradu. Realizací byl pověřen italský scénograf a císařský dvorní architekt Guiseppe Galli-Bibiena.
Na základě studia literatury i pramenů se posluchačka pokusí rekapitulovat nejen podobu divadla, postaveného pro tuto příležitost, ale pokusí se také rekonstruovat, jak se v opeře Costanza e fortezza realizovala barokní divadelnosti a jevištní vizualita. Pokud to prameny umožní, provede případně také srovnání s jinými Galli-Bibienovými pracemi, realizovanými ve středoevrospském prostoru (např. s představením opery Angelika přemožitelka Alciny, uvedeným roku 1716 ve Vídni).
Seznam odborné literatury
NGg: soubor rytin, dokumentujících architekturu a dekorace opery Costanza e fortezza
Karel Kibic: Dějiny architektury III.: architektura renesanční a barokní
Jan Trojan: Dějiny opery 1. díl. Baroko a klasicismus (17. - 18. stol)
Jan Trojan: Stručné dějiny opery z hudebně dramatického hlediska
V. Bělský: Hudba baroka: provozovací praxe 17. - 18. století
Jaroslav Smolka: Hudba českého baroka
Rudolf Pečman: Hudební kontexty staré Itálie
Ladislav Daniel: Italská renesance a baroko ve střední Evropě
Zdeněk Kalista: Barokní tradice v našem divadle novodobém
Zdeněk Kalista: Cesta po českých hradech a zámcích
Zdeněk Kalista: Co jest barok?Zdeněk Kalista: České baroko: studie, texty, poznámky
Václav Černý: Až do předsíně nebes: čtrnáct studii o baroku našem a cizím
Václav Černý: Barokní divadlo v Evropě
Jiří Hilmera: Česká divadelní architekturaJiří Hilmera: Persúpektivní scéna 17. - 18- století v Čechách
Jiří Hilmera: Costanza e fortezza. Několik poznatků ke scénografii divadla (Divadlo, 1958)
Štěpán Vácha: Pražské divadlo pro operu Costanza e fortezza (1723) v kontextu evropské divadeelní architektury 17. - 18. století (Divadelní revue, 2009)
Jana Spáčilová, Štěpán Vácha: New Insights Into The Performance of Fux´s Opera Costanza e fortezza in Prague in 1723 (Music in Art, 2009)
Štěpán Vácha: Karel VI. a Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK