Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dobrovolní hasiči v České republice
Název práce v češtině: Dobrovolní hasiči v České republice
Název v anglickém jazyce: Volunteer Firefighters in the Czech Republic
Klíčová slova: dobrovolnictví, dobrovolní hasiči, grassroots dobrovolnictví, kolektiv mladých hasičů, komunitní dobrovolnictví, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, tradiční zájmová organizace
Klíčová slova anglicky: volunteering, volunteer firefighters, grassroots volunteering, team of young firefighters, community volunteering, Firefighters association of Bohemia, Moravia and Silesia, traditional interest organization
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2011
Datum zadání: 30.06.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK