Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohybová regenerace po psychické zátěži
Název práce v češtině: Pohybová regenerace po psychické zátěži
Název v anglickém jazyce: Moving regeneration after menthal press
Klíčová slova: Šachy, relaxace, pohyb, psychická zátěž
Klíčová slova anglicky: Chess, relaxation, movement, mental stress
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.06.2011
Datum zadání: 29.06.2011
Datum a čas obhajoby: 08.09.2011 00:00
Místo konání obhajoby: M.D.Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK