Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Semipreparativní separace biokonjugátů azaftalocyanínů
Název práce v češtině: Semipreparativní separace biokonjugátů azaftalocyanínů
Název v anglickém jazyce: Semipreparative separation of bioconjugates of azaphtalocyanines
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.06.2011
Datum zadání: 29.06.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.06.2011
Datum a čas obhajoby: 23.03.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.11.2017
Datum proběhlé obhajoby: 23.03.2018
Oponenti: PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK