Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trestněprávní úprava drogových deliktů
Název práce v češtině: Trestněprávní úprava drogových deliktů
Název v anglickém jazyce: Legal regulation of drug offenses
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.01.2006
Datum zadání: 18.01.2006
Datum a čas obhajoby: 27.04.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.02.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:05.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 27.04.2007
Oponenti: doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK