Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj českého trhu s časopisy o mobilních komunikacích
Název práce v češtině: Vývoj českého trhu s časopisy o mobilních komunikacích
Název v anglickém jazyce: Development of the Czech mobile communications magazines market
Klíčová slova: časopisy, telekomunikace, mobilní telefony, tištěná periodika, online média, internet
Klíčová slova anglicky: magazines, telecommunications, mobile phones, printed periodicals, online media, internet
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.06.2011
Datum zadání: 29.06.2011
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Oponenti: PhDr. Mgr. Bc. Jan Jirků, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V práci podrobněji rozeberu všechna periodika o mobilních komunikacích, která v Česku vycházela. Jedná se o celkem 10 titulů, z nichž první začal vycházet v roce 1996 a v dnešní době již vychází pouze jedno periodikum. Zajímavé je, že největší koncentrace titulů byla mezi roky 2004 a 2008, od roku 2009 pak vychází již pouze jediný časopis. Práce nezahrnuje firemní časopisy, vydávané přímo operátory. Za pravděpodobnou příčinu zániku většiny titulů vidím jednak šíři obsahu, který některé časopisy nabízely a jednak také přechod na internetové verze časopisů. To však naráží na fakt, že mnoho internetových podob jednotlivých titulů již není dostupných. Dalším důvodem může být velikost našeho trhu a tudíž finanční potíže či fúze s většími tituly. Budu se věnovat nejen obsahu jednotlivých časopisů v průběhu doby, ale také vývojem postavení na trhu a případnému určení příčin neúspěchu. Práce by měla nabídnout ucelený přehled všech doposud vydávaných tištěných oborových časopisů a popsat vývoj na tomto trhu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK