Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Latentní toxoplasmósa jako rizikový faktor vzniku schizofrenie a modulátor jejího průběhu
Název práce v češtině: Latentní toxoplasmósa jako rizikový faktor vzniku schizofrenie a modulátor
jejího průběhu
Název v anglickém jazyce: Latent toxoplasmosis as a risk factor for the development of schizophrenia
and a modulator of its course
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Psychiatrická klinika (15-520)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2003
Datum zadání: 28.11.2003
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.06.2011
Datum a čas obhajoby: 13.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:17.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Oponenti: doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.
  doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK