Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza fenoméni internetových videoklipů jako příčiny kyberšikany
Název práce v češtině: Analýza fenoméni internetových videoklipů jako příčiny kyberšikany
Název v anglickém jazyce: Phenomenom analysis of internet videoclips as a cause of cyber-bullying
Klíčová slova: Kyberšikana, Youtube, Sociální sítě, Natalia Sadness, Rebecca Black, Luštěla, kulturální studia, feministické teorie, psychoanalýza, sémiologie
Klíčová slova anglicky: Cyberbullying, Youtube, Social network, Natalia Sadness, Rebeca Black, Lustela, semiology, cultural studies, feminist theory, psychoanalysis
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radim Wolák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.06.2011
Datum zadání: 28.06.2011
Datum a čas obhajoby: 19.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2012
Oponenti: PhDr. Mgr. Bc. Jan Jirků, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK