Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj diplomatických vztahů mezi Apoštolským stolcem a Československem v letech 1918 - 1950
Název práce v češtině: Vývoj diplomatických vztahů mezi Apoštolským stolcem a
Československem v letech 1918 - 1950
Název v anglickém jazyce: Development of Diplomatic Relations between the Apostolic See and Czechoslovakia in the Years 1918 - 1950
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Vladimír Kindl
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.01.2006
Datum zadání: 16.01.2006
Datum a čas obhajoby: 12.04.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:14.04.2006
Datum proběhlé obhajoby: 12.04.2007
Oponenti: doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK