Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Teorie veřejného mínění devatenáctého století ve světle současnosti
Název práce v češtině: Teorie veřejného mínění devatenáctého století ve světle současnosti
Název v anglickém jazyce: 19th-Century Theory of Public Opinion in the Light of Present
Klíčová slova: veřejné mínění, media, teorie dvoustupňového toku, teorie Spirály mlčení, Procesuální teorie, Kaskádový model veřejného mínění, Alexis de Tocqeuville, John Stuart Mill, James Bryce, W. Lippmann, E. Katz, P. Lazarsfeld, E. Noelle-Neumann, I. Crespi, G. Sartori
Klíčová slova anglicky: public opinion, media, Two-step flow model, Spiral of Silence, Public Opinion Process, cascade model of public opinion, Alexis de Tocqeuville, John Stuart Mill, James Bryce, W. Lippmann, E. Katz, P. Lazarsfeld, E. Noelle-Neumann, I. Crespi, G. Sartori
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.06.2011
Datum zadání: 28.06.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.07.2011
Datum a čas obhajoby: 28.05.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
První část diplomové práce bude věnována kritické analýze a komparaci teorií veřejného mínění devatenáctého století. Práce se bude konkrétně zabývat teoriemi Jamese Bryce, Alexise de Tocquivilla a Johna Stuarta Milla. Nejprve bude v práci kriticky analyzována teorie Jamese Bryce, kritická analýza dalších prací bude již obohacena o komparaci s Bryceovými myšlenkami. Komparace se zaměří především na otázku role medií, respektive tisku, ve veřejném mínění v koncepcích jednotlivých myslitelů. Dále se bude práce zabývat srovnáváním pojetí formování veřejného mínění a určení role jednotlivce, skupin a společnosti jako celku na jeho utváření. Cílem první části bude metodou historicko-srovnávací odhalit představy myslitelů devatenáctého století o veřejném mínění s důrazem na význam role medií, respektive tisku, na jeho formování, přičemž referenčním bodem komparace bude koncepce Jamese Bryce.

Následná část diplomové práce se bude zabývat hledáním zastoupení teoretických znaků koncepcí Jamese Bryce, Alexise de Tocquivilla a Johna Stuarta Milla v současných teoriích veřejného mínění. Cílem bude pomocí historicko-srovnávací metody odhalit, která ze zkoumaných teorií veřejného mínění devatenáctého století v dnešní době nalézá své následovníky a které teoretické prvky raných koncepcí jsou v dnešních teoriích nejvíce zastoupeny. Budou zde v prvé řadě sledovány znaky: postavení medií a role jednotlivce, skupin a společnosti na formování veřejného mínění. Ze současných teorií (z dvacátého století) se bude práce především zabývat: Spirálou mlčení od Elisabeth Noelle-Neumann, koncepcemi Giovanniho Sartoriho, Teorií dvoustupňového toku od E. Katzte a Paula F. Lazarsfelda a koncepcí Agenda setting od Waltera Lippmanna (následně od Maxwella McCombse a Donalda Shawa).
Seznam odborné literatury
Bryce, James 1906. The American Commonwealth. Philadelphia: John D. Morris and Company. 357 s.
Bryce, James 1926. Moderní demokracie. Díl I. Praha: Orbis. 542 s.
Bryce, James 1927. Moderní demokracie. Díl II. Praha: Orbis. 701 s.
Bryce, James 1925. The Holy of Empire. London: Macmillan. 571 s.
DeFleur, Margaret 1998. James Bryce's 19th-Century Theory of Public Opinion in the Contemporary Age of New Communications Technologies. In: Mass Communication & Society, roč. 1, č. 1/2 s. 63-84.
Dubský, Josef 2006. Sociologie medií a veřejného mínění. Praha: Vydavatelství PA ČR. 129 s. ISBN 80-7251-234-X.
Lippmann, Walter 1997. Public Opinion. New York: Simon & Schuster. 272 s.
Šubrt, Jiří a kol. 1998. Kapitoly ze sociologie veřejného mínění: teorie a výzkum. Praha: Karolinum. 241 s. ISBN 80-7184-522-1.
Wilson, Francis 1939. James Bryce on Public Opinion: Fifty Years Later. In: The Public Opinion Quarterly, roč. 3, č. 3, s. 420-435.
Tocqueville, Alexis de 2003. Starý režim a revoluce. Praha: Academia. 306 s. ISBN 80-200-0980-9.
Tocqueville, Alexis de 1992. Demokracie v Americe. 1. Praha: Lidové noviny. 378 s. ISBN 80-7106-052-6.
Tocqueville, Alexis de 1992. Demokracie v Americe. 2. Praha: Lidové noviny. 378 s. ISBN 80-7106-051-8.
Mill, John Stuart 1913. O svobodě. 1. Praha: Otto. 95 s.
Mill, John Stuart 1913. O svobodě. 1. Praha: Otto. 109 s.
Noelle-Neumann, Elisabeth 1993. The Spiral of silence: public opinion - our social skin. Chicago, London: University of Chicago Press. ISBN 0-226-58936-6.
Bernard Berelson 1965. The people’s choice : how the voter makes up his mind in a presidental campaign. New York: Columbia University Press. 178 s.
Sartori, Giovanni 1993. Teória demokracie. Bratislava: Archa. 512 s. ISBN 80-7115-049-5.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce teoretické povahy se bude tematicky vztahovat ke koncepcím veřejného mínění devatenáctého století, konkrétně k teoriím Jamese Bryce, Alexise de Tocquivilla a Johna Stuarta Milla, a jejich ohlasu v současných teoriích veřejného mínění.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK