Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Práce asistenta pedagoga
Název práce v češtině: Práce asistenta pedagoga
Název v anglickém jazyce: Work assistant of teacher
Klíčová slova: výchova a vzdělávání, integrace, asistent učitele, žák se zdravotním postižením, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, diagnostika postižení, individuální vzdělávací program, individuální vzdělávací plán, práce asistenta pedagoga.
Klíčová slova anglicky: education and training, integration, Assistant Teacher, student with disabilities,students with special educational needs, diagnosis of disability, an individual education program, an individual education plan, work assistant teacher.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.06.2011
Datum zadání: 03.06.2012
Datum a čas obhajoby: 17.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK