Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní následky rozvodu v oblasti majetkové a vyživovací povinnosti
Název práce v češtině: Právní následky rozvodu v oblasti majetkové a vyživovací
povinnosti
Název v anglickém jazyce: Legal consequences of divorce for property issues and maintenance duty
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.01.2006
Datum zadání: 11.01.2006
Datum a čas obhajoby: 02.12.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2006
Datum proběhlé obhajoby: 02.12.2008
Oponenti: doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK