Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana životního prostředí v trestním právu (porovnání se zahraničními právními úpravami)
Název práce v češtině: Ochrana životního prostředí v trestním právu (porovnání se
zahraničními právními úpravami)
Název v anglickém jazyce: Protection of the Environment under Criminal Law (in Comparison with Foreign Legislation)
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.10.2005
Datum zadání: 10.10.2005
Datum a čas obhajoby: 09.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 09.01.2006
Oponenti: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK