Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výběr a užití vulgarismů v závislosti na situaci u žáků a žákyň osmé třídy
Název práce v češtině: Výběr a užití vulgarismů v závislosti na situaci u žáků a žákyň osmé třídy
Název v anglickém jazyce: Selection and usage of dirty words bias scholars in the 8th grade of elementary school
Klíčová slova: vulgarita, adolescence, verbální agrese, komunikace
Klíčová slova anglicky: vulgarity, adolescence, verbal aggression, communication
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.06.2011
Datum zadání: 24.06.2011
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 09:45
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, M303
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Markéta Levínská, Ph.D. et Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK