Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Finanční zajištění s mezinárodním prvkem v případech zaknihovaných cenných papírů
Název práce v češtině: Finanční zajištění s mezinárodním prvkem v případech zaknihovaných cenných papírů
Název v anglickém jazyce: Financial Collateral with an International Element wiht Respect to Booked Securities
Klíčová slova: finanční zajištění, zaknihovaný cenný papír, kolizní norma
Klíčová slova anglicky: financial collateral arrangements, book-entry securities, conflicts of law
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.06.2011
Datum zadání: 12.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.05.2014
Datum a čas obhajoby: 27.05.2014 14:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 317
Datum odevzdání elektronické podoby:12.03.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:13.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2014
Oponenti: prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce rozebírá přístup českého práva k finančnímu zajištění. A to specificky v případě, kdy finančním kolaterálem je zaknihovaná akcie, zaknihovaný dluhopis nebo zaknihovaný podílový list. Analýze jsou podrobeny obě povahy finančního zajištění. Jak převod finančního kolaterálu, tak zástavní právo k finančnímu kolaterálu s právem příjemce se zastaveným kolaterálem nakládat. V obou případech jsou hodnocena příslušná kolizní ustanovení, v tom směru, jak určují právní, věcný a obligační statut v případech zkoumaných zaknihovaných cenných papírů. V této souvislosti se také práce zabývá i tím, jak lze podle českého práva určit legis fori v případech sporu u předmětu finančního zajištění, jímž je zaknihovaný cenný papír.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This study analyses the approach of Czech law to financial collateral arrangements. In particular, if the collateral is represented by a book-entry share, bond or fund unit. Both methods to provide financial collateral, i.e. the outright transfer and the pledge combined with a right of disposal for the secured party, are examined. The methods are questioned against fundamental conflicts of law rules which answer the issue which law governs legal status, proprietary effects and rights and obligations of the underlying contract if a dematerialised share, a bond or a fund unit is subject of the financial collateral. In this context, the paper also examines the approach of the Czech legal system to lex fori in respect of the financial collateral arrangements.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK