Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Intertekstualiteit in de roman Spijkerschrift van Kader Abdolah
Název práce v jazyce práce (nizozemština): Intertekstualiteit in de roman Spijkerschrift van Kader Abdolah
Název práce v češtině: Intertextualita v románu Klínové písmo Kadera Abdolaha
Název v anglickém jazyce: Intertextuality in the Novel My Father´s Notebook by Kader Abdolah
Klíčová slova: intertextualita, Kader Abdolah, Spijkerschrift, analyza, nizozemská literatura 21. století
Klíčová slova anglicky: intertextuality, Kader Abdolah, Spijkerschrift, analysis, Dutch literature 21st century
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: nizozemština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lucie Komrzý Sedláčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.06.2011
Datum zadání: 23.06.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.07.2013
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. Dr. Ellen Jacoba Krol
 
 
 
Zásady pro vypracování
V této bakalářské práci se řešitelka bude zabývat intertextualitou v románu Spijkerschrift (2000) Kadera Abdolaha. V teoretické části práce bude vymezen pojem intertextualita a jeho složky. V analytické části řešitelka podrobí text románu zevrubnému rozboru podle nastíněných kritérií a osvětlí důvod použití nalezených intertextů.
Seznam odborné literatury
Brems, Hugo: Altijd weer vogels die nesten beginnen, Bert Bakker, Amsterdam, 2006
Petrů, Eduard: Úvod do studia literární vědy, Rubico, Olomouc 2000
Korsten, F.W: Lessen in literatuur, Vantilt, Nijmegen, 2002
Buikema, Rosemarie; Meijer, Maaike: Kunsten in beweging, 1980
Vervaeck, Bart: Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman, Vantilt, Nijmegen, 2007
Van Luxemburg, Jan; Bal, Mieke; Weststeijn, Willem G: Over Literatuur, Coutinho, 1999
Wurth, Kiene Brillenburg; Rigney, Ann: Het leven van teksten, Amsterdam University Press, Amsterdam 2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK