Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poslechové aktivity v hodinách hudební výchovy
Název práce v češtině: Poslechové aktivity v hodinách hudební výchovy
Název v anglickém jazyce: Listening Activities in Music Lessons
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Ludmila Bajerová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.06.2011
Datum zadání: 22.06.2011
Datum a čas obhajoby: 22.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK