Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam laktátu v diagnostice mitochondriálních onemocnění u dětí
Název práce v češtině: Význam laktátu v diagnostice mitochondriálních onemocnění u dětí
Název v anglickém jazyce: Role of lactate in diagnostics of mitochondrial disorders in children
Klíčová slova: laktát, mitochondriální onemocnění, mozkomíšní mok
Klíčová slova anglicky: lactate, mitochondrial disease, cerebrospinal fluid
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00650)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.06.2011
Datum zadání: 22.06.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.06.2011
Datum a čas obhajoby: 13.12.2011 15:00
Místo konání obhajoby: Děkanát 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:28.11.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.12.2011
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: doc. MUDr. Alice Baxová, CSc.
  doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK