Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Československé školství ve Velké Británii (1940-1945)
Název práce v češtině: Československé školství ve Velké Británii (1940-1945)
Název v anglickém jazyce: The Czechoslovak school system in Great Britain (1940-1945)
Klíčová slova: školství, studenti, 2. světová válka, exilové vláda v Londýně, Velká Británie, československé exilové školství
Klíčová slova anglicky: education, students, Second World War, Czechoslovak Government-in-exile, Great Britain, Czechoslovak exile education
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.06.2011
Datum zadání: 20.06.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.07.2011
Datum a čas obhajoby: 19.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá vznikem a fungováním školských zařízeníchvedených československou exilovou vládou ve Velké Británii po dobu druhé světové války. Zahrnuty jsou ústavy základní, střední, kurzy vojenské i vysokoškolské studium československých emigrantů na britských univerzitách.
Předpokládaná osnova:
· úvod
· československé školství v zahraničí (od krajanů po první republiku)
· československý exil 1938-1945
§ vznik
§ organizace
· školství v emigraci
§ právní ukotvení a organizace ve Velké Británii
§ školství jiných států
· československý vzdělávací systém za 2. světové války na území Velké Británie
§ školy základní a pokračovací
§ škola střední
§ školy odborné
§ vojenské kurzy
§ vysokoškolské studium
§ uznání dosaženého vzdělání v Československé republice
· žáci škol
· závěr
Seznam odborné literatury
František, BOSÁK : Česká škola v době nacistického útlaku. České Budějovice 1969.
Detlef, BRANDES: Exil v Londýně 1939-1943, Praha 2003.
Jindřich, DEJMEK: Edvard Beneš, Praha 2006-2008.
Bořivoj SRBA, Múzy v exilu, Brno 2003.
Pražský student. Univerzitní studenti v dějinách Prahy. Publikace k výstavě. Clam-Gallasův palác, 14. listopadu 2008-1. února 2009, Praha 2008.

paměti:
Arnošt, POLÁK(ed. Machala, Jan): Paměti, Olomouc 2009.
Ladislav Karel, FEIERABEND: Politické vzpomínky I-III, Brno 1994-1996.
Jaromír, SMUTNÝ: Svědectví prezidentova kancléře, Praha 1996.
Eduard, TÁBORSKÝ: Pravda zvítězila : deník druhého zahraničního odboje, Praha 1947.
týž: Presidentův sekretář vypovídá : deník druhého zahraničního odboje, Curych 1978-83.

doporučené prameny:
fondy archivu Národního muzea: AMBROSOVÁ Libuše – Czech Refugee Trust Fund , Hana Benešová
fond Vojenského historického archivu: Školy a kurzy ve Velké Británii
fondy Národního archivu: Ministerstvo vnitra – Londýn, Československá státní střední škola ve Velké Británii, Sbírka československé školy ve Velké Británii
fond Archivu ministerstva zahraničních věcí: Londýn, Londýn-důvěrné
fond Masarykova ústavu a archivu Akademie věd: Eduard Beneš
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK