Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Zástavní právo
Název práce v češtině: Zástavní právo
Název v anglickém jazyce: Charge
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.12.2005
Datum zadání: 29.12.2005
Datum a čas obhajoby: 06.06.2011 16:00
Místo konání obhajoby: 131
Datum odevzdání elektronické podoby:07.06.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:07.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2011
Oponenti: JUDr. Tomáš Pohl
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK