Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hybridní automatický překlad
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Hybrid Machine Translation
Klíčová slova: Strojový překlad, hybridní metody
Klíčová slova anglicky: Machine translation, hybrid methods
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2011
Datum zadání: 26.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.12.2011
Zásady pro vypracování
Práce prozkoumá možnost kombinace různých metod automatického překladu za účelem vytvoření hybridního systému. Půjde zejména o kombinaci přístupů založených na datech s lingvisticky orientovanými metodami.
Seznam odborné literatury
Sergei Nirenburg & Robert Frederking: Toward multi-engine machine translation. Human Language Technology: proceedings of a workshop held at Plainsboro, New Jersey, USA, March 8-11, 1994. (San Mateo, CA: Morgan Kaufmann, 1994); pp.147-151
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK