Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Básník a textař Karel Kryl
Název práce v češtině: Básník a textař Karel Kryl
Název v anglickém jazyce: Poet and song text writer Karel Kryl
Klíčová slova: Karel Kryl, písňový text, báseň, písničkář, tvůrčí etapa,
Klíčová slova anglicky: Karel Kryl, lyrics, poem, songwriter, creative period,
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.06.2011
Datum zadání: 15.06.2011
Datum a čas obhajoby: 05.09.2011 00:00
Místo konání obhajoby: katedra české literatury
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2011
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Rozšíření bakalářské práce Karel Kryl písničkář úspěšně obhájené v r. 2009.
Seznam odborné literatury
Literatura
Prameny:
KRYL, K. Kníška Karla Kryla. Praha : Mladá fronta, 1990. 176 s. ISBN 80-204-0206-3
KRYL, K. Pochyby. Praha : Dokořán, 2006. 90 s. ISBN 80-7363-108-3
KRYL, K. Krylogie. Praha : Academia, 1994. 309 s. ISBN 80-200-0374-6
KRYL, K. Básně. Spisy Karla Kryla II. Praha : Torst, 1997. 609 s. ISBN 80-7215-030-8
Sekundární literatura:
BINAR, I. Ediční doslov. In KRYL, K. Básně. Spisy Karla Kryla II. Praha : Torst, 1997.
s. 582.-585.
ČERMÁK, M. Nanebevzetí Karla Kryla. Praha : Academia, 1997. 158 s.
ISBN 80-200-0661-3
ČERMÁK, M., HUTKA, J. Pravděpodobné vzdálenosti. Praha : Academia, 1994. 183 s.
ISBN 80-200-0201-4
ČERMÁK, M., KRYL, K. Půlkacíř. Praha : Academia, 1994. 165 s. ISBN 80-200-0187-5
ČERNÝ, J. Sleevenote. In KRYL, K. Bratříčku, zavírej vrátka. Praha : Panton 1990.
ČERNÝ, J. Sleevenote. In TŘEŠŇÁK, V. Zeměměřič. Praha : Šafrán 1990.
HUTKA, J. Koryta krve. Praha : Mladá fronta, 1996. 160 s. ISBN 80-204-0560-7
FUKAČ, J., VYSLOUŽIL, J. Slovník české hudební kultury. Praha : Editio Supraphon,
1997. 1035 s. ISBN 80-7058-462-9
99
HANUŠKA, P., NOVOTNÝ, V. Česká literatura ve zkratce. Praha : Brána, 2001. 215 s.
ISBN 80-7243-115-3
HUVAR, M. Kryl. Brumovice : Carpe diem, 2004. 156 s. ISBN 80-86362-49-3
KLIMT, V. Akorát že mi zabili tátu. Praha : Galén, 2006. 430 s. ISBN 80-7262-379-6
KOTEK, J. Dějiny české populární hudby a zpěvu 1918-1968. Praha : Academia, 1998.
235 s.
ISBN 80-200-0481-5
KOŽMÍN, Z., TRÁVNÍČEK, J. Na tvrdém loži z psího vína. Brno : Books, 1998. 320 s.
ISBN 80-7242-001-1
KRÁL, P. Nekryluju. Literární noviny, 1996, č.3, s. 3.
KRYL, K. Ostrov pokladů. Brno : Levné knihy, 2010. 263 s. ISBN 978-80-7309-870-4
KRYL, K. Rozhovory. Praha : Torst 2006. 820 s. ISBN: 80-7215-275-0
MERTA, V. Zpívaná poezie. Praha : Panton,1990. 141 s. ISBN 80-7039-032-8
MOCNÁ, D., PETERKA, J. a kol. Encyklopedie literárních žánrů. Praha; Litomyšl :
Paseka, 2004. 704 s. ISBN 80-7185-669-X
PETERKA, J. Teorie literatury pro učitele. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická
fakulta, 2006. 248 s. ISBN 80-7290-244-X
PLOCEK, J. Folk není mrtev. Literární noviny, 2007, č.50, s. 7.-8.
RASL, A. Krylova zpověď. Most : Rasl Art Media, 2004. 121 s. ISBN 80-239-2306-4
STICH, A., JANÁČKOVÁ, J., LEHÁR, J., HOLÝ, J. Česká literatura od počátků
k dnešku. Praha : NLN, 2006. 1000 s. ISBN 2006 80-7106-308-8
100
VÁŇOVÁ, H., SKOPAL, J. Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice. Praha :
Karolinum, 2007. 198 s. ISBN 978-80-246-1367-3
VLASÁK, V. Folkaři. Řitka : Daranus, 2008. 332 s. ISBN 978-80-86983-57-8

Internetové zdroje:
http://www.vladimirmerta.cz
http://www.jaroslavhutka.cz
http://www.vlastatresnak.cz
http://www.karelkryl.cz
http://www.Kryl.kat.cz
http://www.fi.muni.cz/~qprokes/folk/folk001.htm
Předběžná náplň práce
Úvod
2 Zpívaná poezie a její místo v literárním životě
3 Písňový text a báseň
4 Karel Kryl mezi českými písničkáři
4.1 Literární tvorba písničkářů
4.2 Vývoj písničkářství
4.3 Osobnost písničkáře
4.4 Život a dílo Karla Kryla
5 Postup výzkumu
6 Etapy a vývoj autorovy písňové poetiky a interpretace vybraných textů
6.1 Do roku 1971
6.1.1 Rakovina
6.2 1972-1974
6.2.1 Gloria
6.3 1975 – 1984
6.3.1 Vasil
6.4 Po roce 1985
6.4.1 Irena
7 Specifické literární kvality písňových textů
8 Vývoj poetiky básní
8.1 7 básniček na zrcadlo
8.2 Slovíčka
8.3 (Zpod stolu) sebrané spisy, Z mého plíživota
8.4 Zbraně pro Erató
8.5 Amoresky
8.6 Krylias a Odysea
8.7 Sněhurka v hadřících
8.8 Lot
9 Specifické literární kvality básní
10 Srovnání vývoje básní a písní
2
11 Srovnání specifických literárních kvalit básní a písní
12 Jak hudební realizace dotváří náladu textu
13 Živost Krylova díla
14 Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Poet and song text writer Karel Kryl
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK