Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úroveň pohyblivosti u studentů Pedagogické fakulty Karlovy univerzity
Název práce v češtině: Úroveň pohyblivosti u studentů Pedagogické fakulty Karlovy univerzity
Název v anglickém jazyce: Flexibility level of the students of Faculty of Education
Charles University in Prague
Klíčová slova: Pohyblivost, student
Klíčová slova anglicky: flexibility, student
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jana Hájková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.06.2011
Datum zadání: 19.06.2011
Datum a čas obhajoby: 08.09.2011 00:00
Místo konání obhajoby: M.D.Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studium literatury.
Výběr motorických testů.
Měření studentů pomocí motorických testů.
Vyhodnocení výsledků.
Seznam odborné literatury
Hájek, J. Antropomotorika. Praha: Karolinum,2001.
Měkota, K., Kovář,R. Antropomotika 2. Praha, SPN, 1998.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zjistit úroveň pohyblivostních schopností studentů různých typů studia UK PedF. Výsledky budou porovnány u různých studijních kombinací a s dříve prováděnými výzkumy na UK PedF.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK