Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv fyziologických změn v těhotenství na posturu a možná racionální východiska pro kinezioterapii
Název práce v češtině: Vliv fyziologických změn v těhotenství na posturu
a možná racionální východiska pro kinezioterapii
Název v anglickém jazyce: The influence of physiological changes on the posture during pregnancy
and possible rational solutions for kinesiotherapy
Klíčová slova: těhotenství, postura, fyziologické změny, kinezioterapie, bederní páteř
Klíčová slova anglicky: pregnancy, posture, physiological changes, kinesiotherapy, lumbar spine
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Rehabilitační klinika (15-461)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michaela Němečková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.06.2011
Datum zadání: 24.04.2012
Datum a čas obhajoby: 05.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:04.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2012
Oponenti: Mgr. Zuzana Hamarová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK