Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Anion receptors based on symmetrically tetrasubstituted calix[4]arenes
Název práce v češtině: Aniontové receptory založené na symetricky tetrasubstituovaných kalix[4]arenech
Název v anglickém jazyce: Anion receptors based on symmetrically tetrasubstituted calix[4]arenes
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.06.2011
Datum zadání: 09.06.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.06.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:09.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:09.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.10.2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK