Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pravomoc rozhodce ve vztazích s mezinárodním prvkem (srovnání českého a francouzského práva)
Název práce v češtině: Pravomoc rozhodce ve vztazích s mezinárodním prvkem
(srovnání českého a francouzského práva)
Název v anglickém jazyce: Powers of an arbitrator in relatins with an international element (comparison of Czech and French law)
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2005
Datum zadání: 14.12.2005
Datum a čas obhajoby: 02.05.2006 14:30
Místo konání obhajoby: č. 316
Datum odevzdání elektronické podoby:23.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 02.05.2006
Oponenti: prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK