Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoje místních obcí ve sporu o Národní park Šumava v kontextu teorie advokačních koalic
Název práce v češtině: Postoje místních obcí ve sporu o Národní park Šumava v kontextu teorie advokačních koalic
Název v anglickém jazyce: Attitudes of local municipalities in the dispute over Šumava National park in the context of Advocacy coalition framework
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Zuzana Drhová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.06.2011
Datum zadání: 15.06.2011
Datum a čas obhajoby: 24.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2014
Oponenti: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK