Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktivismus v době předsednictví ČR Radě EU: prosazování lidských práv na příkladu Amnesty International ČR
Název práce v češtině: Aktivismus v době předsednictví ČR Radě EU: prosazování lidských práv na příkladu Amnesty International ČR
Název v anglickém jazyce: Activism During Czech Presidency of the Council of the EU: Human Rights Advocacy of Amnesty International Czech Republic
Klíčová slova: Lidská práva, aktivismus, Evropská unie, mobilizace, struktura politické příležitosti, mezinárodní organizace, sociální hnutí
Klíčová slova anglicky: Human rights, Activism, the European Union, Mobilization, the Structure of political opportunity, International organization, Social movements
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.06.2011
Datum zadání: 15.06.2011
Datum a čas obhajoby: 21.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2013
Oponenti: PhDr. Ing. Pavel Mička
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zaměří na lidskoprávní aktivismus české občanské společnosti v období šesti měsíců českého předsednictví Radě EU v první polovině roku 2009. To poskytlo českým úřadům i politickým představitelům příležitost uplatnit nebývale rozsáhlý vliv.

Diplomová práce se zabývá otázkou, jak tuto unikátní strukturu politické příležitosti využila česká pobočka mezinárodní organizace na obranu lidských práv, Amnesty International. Bude vypracována případová studie jednání této organizace. Výchozím bodem bude formulace problému nedostatečného ovlivňování tvorby veřejné politiky a nedostatečného využití struktur politických příležitostí ze strany českých OOS. Na podkladě teorie struktury politických příležitostí se budeme tázat, zda organizace dokázala zmobilizovat své vnitřní struktury a zdroje a prosadit témata lidských práv na agendu.

Kromě teorie struktury politických příležitostí jsou dalšími přínosnými koncepty koncept evropeanizace a globalizace prosazování zájmů, zohledníme také existenci a rozvoj norem na ochranu lidských práv. Případová studie bude vypracována na základě analýzy dokumentů a pramenů a bude doplněna polostrukturovanými hloubkovými rozhovory s pracovníky zkoumané organizace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis focuses on activism of Czech non-governmental organization focused on protection of human rights during the Czech presidency of the European Union in first half of year 2009. The presidency significantly enhanced political influence of Czech authorities as well as non state actors. It can be considered as a „structure of political opportunities“. The thesis aims to explore whether this opportunity had any influence over political mobilization of Czech branch of Amnesty International. This organization has developed wide policy towards EU institutions and operates trans-nationally. We will describe different patterns of activism that was used by the organization and its impact. We will also consider internal sources of the organization as well as external factors for activism. We will elaborate a case study based on analysis of documents. We will use quantitative as well as qualitative techniques and will do semi-structured in-depth interviews with employess of the organization we study.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK