Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Local Bird Names and Their Standard Name Equivalents
Název práce v češtině: Pojmenování ptáků v angličtině: lingvistická analýza
Název v anglickém jazyce: Local Bird Names and Their Standard Name Equivalents
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.06.2008
Datum zadání: 15.06.2008
Datum a čas obhajoby: 10.06.2011 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Aleš Klégr
  prof. PhDr. Jaroslav Peprník, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK