Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Druhy a funkce oblečení pro sporty v přírodě
Název práce v češtině: Druhy a funkce oblečení pro sporty v přírodě
Název v anglickém jazyce: Types and functions of outdoor sports clothing
Klíčová slova: Druhy a funkce, oblečení, sporty v přírodě, předškolní děti
Klíčová slova anglicky: Types and functions, outdoor sports, preschool kids
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Věra Kuhnová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.06.2011
Datum zadání: 17.06.2011
Datum a čas obhajoby: 22.09.2011 00:00
Místo konání obhajoby: M.D.Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2011
Oponenti: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK