Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Péče o klienty s Alzheimerovou chorobou v zařízeních sociálních služeb
Název práce v češtině: Péče o klienty s Alzheimerovou chorobou v zařízeních sociálních služeb
Název v anglickém jazyce: Caring for clients with Alzheimer's disease in social services
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2010
Datum zadání: 30.06.2010
Datum a čas obhajoby: 10.06.2011 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2011
Oponenti: Bc. Martina Oborníková
  doc. MUDr. David Skorunka, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK