Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Impact of European Liberalization on Development of Gas Storage Prices in Europe
Název práce v češtině: Dopad evropské liberalizace na vývoj cen skladování plynu v Evropě
Název v anglickém jazyce: Impact of European Liberalization on Development of Gas Storage Prices in Europe
Klíčová slova: podzemní zásobníky plynu, evropská liberalizace, investice do zásobníků plynu, forwardové trhy, ohodnocování zásobníků plynu
Klíčová slova anglicky: gas storages, European liberalization, gas storage investments, forward markets, gas storage valuation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Andrea Klimešová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.06.2011
Datum zadání: 12.06.2011
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Oponenti: Mgr. Ondřej Lopušník
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Economics of natural gas storage: a European perspective
A. Creti (2009)

Developments on the northwest European market for seasonal gas storage
J. de Joode, Ö. Özdemir (2009)

Liberalization in the Energy Sector: Transition and Growth
E. Kočenda, Š. Čábelka (1998)

Natural Gas Storage Valuation and Optimization: A Real Options Application
M. Thompson, M. Davison, H. Rasmussen (2007)

Security of gas supply for Europe
Jimmy Roze (2007)

Competition in energy markets: Law and regulation in European Union
P. Cameron (2007)

Liberalizing European energy markets: an economic analysis
F.R. Aune, R. Golombek, S. Kittelsen, K.E. Rosendahl (2008)
Předběžná náplň práce
Charakteristika teze

V této práci se budeme zabývat tématem podzemních zásobníků plynu, neboť nejistota na trzích s plynem způsobená například přerušovanými dodávkami v lednu 2009 zvýšila atraktivnost tohoto odvětví. Zejména v Evropě, kde je pro většinu zemí plyn dovozním artiklem, je toto téma velmi živé. Konkrétně budeme zkoumat, jak se vyvíjela cena skladovacích kapacit v důsledku evropské liberalizace plynárenství. Pokusíme se najít a určit hlavní příčiny tohoto vývoje zkoumáním nabídky a poptávky po skladovacích kapacitách a po plynu a jejich dopad z hlediska problematiky bezpečnosti dodávek. Také se zaměříme na změnu ve způsobu nahlížení na hodnotu podzemních zásobníků plynu způsobenou vznikem spotových a forwardových trhů s plynem. V jedné z kapitol se pak podíváme na situaci v České republice.

Struktura práce

1. Úvod
2. Vývoj cen za skladování plynu v Evropě
3. Hlavní příčiny vývoje
4. Změna ve způsobu oceňování skladovacích kapacit
5. Situace v České republice
6. Závěr

Cíle práce

V této práci se budeme snažit dokázat nebo vyvrátit tyto hypotézy:
• evropská liberalizace plynárenství vedla ke zvýšení konkurence na trhu skladovacích kapacit, konkrétně ke zvýšení nabídky skladovacích kapacit
• evropská liberalizace plynárenství vedla ke snížení cen skladovacích kapacit v důsledku poklesu marží provozovatelů podzemních zásobníků plynu (PZP)
• evropská liberalizace plynárenství vedla ke změně oceňování PZP – hodnota se již neodvíjí od nákladů spojených s výstavbou a provozováním PZP, ale od rozdílu mezi cenou letního a zimního plynu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK