Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Název práce v češtině: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Název v anglickém jazyce: Instant termination of employment by the employer
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.12.2005
Datum zadání: 09.12.2005
Datum a čas obhajoby: 25.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.10.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:22.10.2008
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2009
Oponenti: JUDr. Ljubomír Drápal
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK