Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výpověď z pracovního poměru
Název práce v češtině: Výpověď z pracovního poměru
Název v anglickém jazyce: Notice of termination of employment
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: Prof. JUDr. Marie Kalenská, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.12.2005
Datum zadání: 09.12.2005
Datum a čas obhajoby: 03.07.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.07.2007
Datum proběhlé obhajoby: 03.07.2007
Oponenti: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK