Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Determinants of Corporate Credit Lines Accessibility in the Czech Republic
Název práce v češtině: Determinanty dostupnosti korporátních kreditních úvěrů v České republice
Název v anglickém jazyce: The Determinants of Corporate Credit Lines Accessibility in the Czech Republic
Klíčová slova anglicky: corporate credit lines, interest rates, corporate finance, corporate banking
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Gapko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.06.2011
Datum zadání: 10.06.2011
Datum a čas obhajoby: 26.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2013
Oponenti: prof. Ing. Karel Janda, Dr., Ph.D., M.A.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Hahn, Fr. The Effects of Bank Capital on Bank Credit Creation. Panel
Evidence from Austria. Kredit und Kapital, 2005, roč. 38, č. 1, s. 117 – 129.

Kadlčáková, N., Keplinger, J. (2004): Credit Risk and Bank Lending in the Czech Republic;
ČNB Working Paper Series 6/2004

Laffont, J., Garcia, R. Disequilibrium Econometrics for Business
Loans. Econometrica, 1977, roč. 45, č. 5, s. 1187 – 1204.

Mejstřík, M., Pečená, M., Teplý, P. (2007): Banking, Praha

Merton, R. C. (1974): On the pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates;
Journal of Finance vol. 29 no. 2, s. 449-470

Oesterreichische Nationalbank (2004): Guidelines on Credit Risk Management: Rating
Models and Validation; Vídeň

Půlpánová, S. Anatomie a patologie českého bankovního sektoru. Acta
Oeconomica Pragensia, roč. 11, č. 1, 2003, s. 101 – 115. ISSN 0572-3043.

Singer, M. Zadření úvěrů, pasti a krize likvidity, krize solventnosti, ztráta
zprostředkování, morální hazard a jak se to rýmuje s naší přítomností.
Praha: ČSE, 1999

Vodová, P. Analýza úvěrové aktivity v českém bankovním sektoru. In
Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky
2008. Zlín: UTB, 2008. 12 s.

Vodová, P. Demand and Supply on the Czech Credit Market. In Strategic
Management from National and Global Perspectives. Canakkale: Canakkale
Onsekiz Mart University, 2005, s. 881 – 894.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Accessibility of corporate credit lines is one of the key sources of economic development. It directly influences the supply side of the economy of every state and indirectly changes unemployment and inflation. The representatives of Czech employers were repeatedly complaining about strongly restricted accessibility to new credit agreements during the recent financial crisis. They also claimed that the credit policy of Czech banks deepened the crisis in the Czech economy. What were the banks afraid of? Was it the situation of the economy as a whole (GDP development) or the state of companies asking for credit? Or was it something else? Every company doing its business in accordance with the theory of modern corporate financing needs access to short-time and long-time credit. Following this approach, it is really harmful if the bank sector decides to freeze the access to credits unpredictably. The major purpose of this thesis is to try to find and describe the most important factors which determine the accessibility of corporate credit in the Czech Republic based on the data of Czech National Bank and the data of Czech commercial banks. Earlier theoretical findings will be also used.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK