Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úhradová vyhláška a DRG mechanismus a jejich vliv na akutní lůžkovou péči
Název práce v češtině: Úhradová vyhláška a DRG mechanismus a jejich vliv na akutní lůžkovou péči
Název v anglickém jazyce: Reimbursement Decree and DRG mechanism and their influence on acute in-patient care
Klíčová slova: zdravotnictví, DRG, mechanismus úhrad
Klíčová slova anglicky: healthcare, DRG, reimbursement mechanism
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: neurčeno (23-N)
Vedoucí / školitel: Ing. Michal Zdenek, M.A.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.06.2011
Datum zadání: 10.06.2011
Datum a čas obhajoby: 26.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2013
Oponenti: PhDr. Lucie Bryndová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce je zaměřena na české mechanismy úhrad zdravotní péče a jejich vliv na objem poskytované péče. V rámci práce jsou představeny základní předpisy, kterými se řídí úhrada zdravotní péče a následně formalizovány a je testován jejich vliv na objem poskytnuté péče. Práce rovněž obsahuje diskusi možných neefektivit způsobených úhradovou vyhláškou pro rok 2012.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis focuses on Czech reimbursement mechanisms and their influence on volume of healthcare provided. The main Czech reimbursement legal documents are presented and formalized and their influence on volume of provided care tested. The thesis also offers a discussion of possible ineffectiveness which may be caused by the reimbursement decree for 2012.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK