Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Auto - sluha nebo pán?
Název práce v češtině: Auto - sluha nebo pán?
Název v anglickém jazyce: Car as a servant or a master?
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.06.2011
Datum zadání: 10.06.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Oponenti: Mgr. Miroslav Grznár
 
 
 
Zásady pro vypracování
Problém neustále se rozvíjející techniky provází lidstvo už od počátku jeho rozvoje. Čím rychleji se moderní technika vyvíjí, tím rychleji se jí musíme přizpůsobit i my. Ve své práci budu vycházet z myšlenek německého filozofa Oswalda Spenglera o rozvíjejících se technologiích a důsledcích, které přinášejí a úvah brněnského sociologa Jana Kellera, který se věnuje tématům automobilové dopravy především v kontextu životního prostředí. Budu se snažit o rozkrytí vztahu člověka a stroje a jejich vzájemné role, kterou tito dva aktéři v dnešní době sehrávají.
Seznam odborné literatury
Oswald Spengler: Člověk a technika: Příspěvek k jedné filozofii života. Neklan, Praha 1997
Oswald Spengler: Zánik Západu. Nakladatelství Academia, Praha 2010
Jan Keller: Naše cesta do prvohor. O povaze automobilové kultury. Sociologické nakladatelství, Praha 1998
Jan Keller: Až na dno blahobytu. Hnutí DUHA, Brno 1995

Literatura bude v průběhu práce doplňována.
Předběžná náplň práce
Společnost se v dnešní době zdá býti posedlou a zároveň i závislou na autech a automobilové dopravě. Lidé jsou ochotni obětovat leccos, aby mohli auto mít a používat jej. Dnes má auto téměř každý, je to jakási povinná výbava moderního člověka, která by mu měla umožnit volný pohyb a cestování kamkoliv a kdykoliv. Je ale auto skutečně naším sluhou, který je tu pro nás a my ho můžeme využít dle naší libosti, nebo už se stalo naším pánem, kterému se podřizujeme a přizpůsobujeme? Je projevem naší nezávislosti a svobody pomalé popojíždění v kolonách, každodenní sledování aktuální dopravní situace a návštěva pouze takových míst, kde lze zaparkovat?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK