Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Přátelství ve vztahu pracovník-klient nízkoprahových sociálních služeb
Název práce v češtině: Přátelství ve vztahu pracovník-klient nízkoprahových sociálních služeb
Název v anglickém jazyce: Friendship in the relationship of worker – klient low –
treshold service for children and minors
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Ondřej Fischer, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.06.2010
Datum zadání: 09.06.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.06.2011
Datum a čas obhajoby: 01.02.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2012
Oponenti: Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK