Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Budování státu: Komparace přístupů USA, Německa a České republiky na příkladu činnosti jejich provinčních rekonstrukčních týmů v Afghánistánu
Název práce v češtině: Budování státu: Komparace přístupů USA, Německa a České republiky na příkladu činnosti jejich provinčních rekonstrukčních týmů v Afghánistánu
Název v anglickém jazyce: State building: Comparative assessment of the PRT engagements of the USA, Germany and the Czech Republic in Afghanistan
Klíčová slova: Afghánistán, Česká republika, Německo, provinční rekonstrukční týmy, state building, USA
Klíčová slova anglicky: Afghanistan, Czech Republic, Germany, provincial reconstruction teams, state building, USA
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.06.2011
Datum zadání: 19.10.2011
Datum a čas obhajoby: 26.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2012
Oponenti: PhDr. Libor Stejskal, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce vychází z předpokladu, že v činnosti provinčních rekonstrukčních týmů v Afghánistánu se odráží přístup jejich zřizovatelských zemí ke state buildingu. Práce porovná fungování a činnost amerických, německých a českého provinčního rekonstrukčního týmu a bude se snažit mezi nimi nalézt rozdíly. Práce porovná projekty PRT se zahraničněpolitickými dokumenty těchto zemí a pokusí se zjistit, zda se priority v oblasti state buildingu stanovené v dokumentech dané země odrážejí v projektech PRT dané země.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK