Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Residential real estate market during the financial crisis : empirical evidence from the CEE region
Název práce v češtině: Trh rezidenčních nemovitostí během finanční krize - empirická evidence z regionu zemí střední a východní Evropy
Název v anglickém jazyce: Residential real estate market during the financial crisis : empirical evidence from the CEE region
Klíčová slova: Rezidenční nemovitosti, cenová bublina, faktory růstu cen nemovitostí, koeficient “cena ku příjmu“, vektorová autoregrese
Klíčová slova anglicky: residential real estate, housing price bubble, housing price determinants, price-to-income ratio, VAR
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.06.2011
Datum zadání: 08.06.2011
Datum a čas obhajoby: 28.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: Opetalova ul. 26
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2012
Oponenti: PhDr. Pavel Streblov
 
 
 
Seznam odborné literatury
Čadil, J. (2009): “Housing Price Bubble Analysis – Case of the Czech Republic“, Prague Economic Papers 1
Égert, B. and D. Mihaljek (2008): “Determinants of House Prices in Central and Eastern Europe.”, Working Paper No. 1/2008, Czech National Bank
Hlaváček, M. and L. Komárek (2009): “Housing Price Bubbles and their Determinants in the Czech Republic and its Regions”, Working Paper Series, Czech National Bank
Malpezzi, S. (1999): “A simple error correction model of house prices”, Journal of housing economics, Vol. 8, No. 1, pp. 27-62
Palacin, J. and R. Shelburne (2006): “Is There an East European Housing Bubble?”, Global Economy Journal, Vol.6 Issue 3, Article 1, pp. 1-37
Posedel, P. and M. Vizek (2009): “House price determinants in transition and EU-15 countries”, Post-Communist Economies, Vo. 21 No. 3, pp. 327-343
Zemčík, P. (2010): “Is There a Real Estate Bubble in the Czech Republic?”, CERGE-EI Working Paper Series, No. 390
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis investigates the housing price determinants and possibilities of housing price bubbles in the residential real estate markets of Central and Eastern Europe before and during the economic crisis of 2007-2009. Using data from international institutions, national central banks and national statistical offices three quantitative methods are applied.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK