Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Etické standardy veřejné správy
Název práce v češtině: Etické standardy veřejné správy
Název v anglickém jazyce: Ethical Standards of Public Administration
Klíčová slova: etika, státní správa, etický kodex, ústřední orgány státní správy, úředníci státní správy, vzdělávání, školení,
Klíčová slova anglicky: ethics, state administration, ethical codex, central government administration, civil servants, education, training
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Taisia Čebišová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.06.2011
Datum zadání: 08.06.2011
Datum a čas obhajoby: 27.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2012
Oponenti: Mgr. Markéta Makovská
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK