Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aristotelovo pojetí příčiny
Název práce v češtině: Aristotelovo pojetí příčiny
Název v anglickém jazyce: Aristotle´s theory of cause
Klíčová slova: Aristotelés, příčina, účinná příčina, látková příčina, formální příčina, účelová příčina, aitia, hylémorfismus, esence, bytnost, substance, příroda, fysis
Klíčová slova anglicky: Aristotle, cause, efficient cause, material cause, formal cause, final cause, aitia, hylemorphism, essence, substance, nature, phusis
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.06.2011
Datum zadání: 08.06.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.03.2012
Datum a čas obhajoby: 04.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:03.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Jakub Jinek, D.Phil.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Příčina hraje v Aristotelově filozofickém systému výsadní roli v rámci způsobu, jak učinit svět srozumitelný. Ve své práci bych se rád zaměřil na roli příčiny jako vysvětlujícího prostředku, který Aristoteles aplikuje na mnohá odvětví antické vědy. Z bakalářské práce by měla vyplynout důležitost pojmu příčinnosti jako zásadního filozofického tématu, která stojí v pozadí vysvětlování v rámci jednotlivých věd a bez kteréhožto pojmu by Aristotelova podoba vědy byla zcela nemyslitelná.
Seznam odborné literatury
Literatura:
Sorabji, R., Necessity, Cause, and Blame: Perspectives on Aristotle´s Theory, Ithaca 1980/1983
Judson, L. (ed.), Aristotle´s Physics: A Collection of Essays, Oxford 1991/2003
Leunissen, M., Explanation and Teleology in Aristotle´s Science of Nature, Cambridge 2010
Frede, M., 1980, “The Original Notion of Cause,” in J. Barnes, M. F. Burnyeat, M. Schofield (eds.),
Doubt and Dogmatism: Studies in Hellenistic Epistemology, Oxford: Oxford University Press, pp. 217–249; reprinted in M. Frede, Essays in Ancient Philosophy, Oxford: Oxford University Press, 1989.
Shields, C., , 2007, “Explaining Nature and Nature of Explanation”, in C. Shields, Aristotle, London/New York: Routledge, pp. 36–97.
Schofield, M., 1991, “Explanatory Projects in Physics 2.3 and 7,” Oxford Studies in Ancient Philosophy (Supplementary Volume), IX: 29–40.

ČLÁNKY ZE STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY.
Annas, J., 1982, “Inefficient Causes,” Philosophical Quarterly, 32: 311–322; reprinted in T. Irwin (ed.), Classical Philosophy. Collected Papers, New York/London: Routledge, 1995, pp. 11–27.
Bogen, J., 1974, “Moravcsik on Explanation,” Synthese, 28: 19–25.
Code, A., 1987, “Soul as Efficient Cause in Aristotle's Embryology,” Philosophical Topics, 15: 51–59.
–––, 1997, “The Priority of Final Causes over Efficient Causes in Aristotle's Parts of Animals,” in W. Kullmann and S. Föllinger (eds.), Aristotelische Biologie, Stuttgart: Steiner, pp. 127–143.
Freeland, C., 1991, “Accidental Causes and Real Explanations,” in L. Judson (ed.), Aristotle's Physics: A Collection of Essays, Oxford: Oxford University Press, pp. 49–72.
Hocutt, M., 1974, “Aristotle's Four Becauses,” Philosophy, 49: 385–399.
Matthen, M., 1989, “The Four Causes in Aristotle's Embryology,” Apeiron (Special Issue, Nature, Knowledge and Virtue, R. Kraut and T. Penner, eds.), 22 (4): 159–180.
Moravcsik, J. M., 1974, “Aristotle on Adequate Explanations,” Synthese, 28: 3–17. –––, 1991, “What Makes Reality Intelligible? Reflections on Aristotle's Theory of Aitia,” in L. Judson (ed.) Aristotle's Physics: A Collection of Essays, Oxford: Oxford University Press, pp. 31–48.
–––, 1995, “Philosophic Background of Aristotle's Aitia,” in M. Sim (ed.), The Crossroads of Norm and Nature. Essays on Aristotle's Ethics and Metaphysics, Lanham, MD: Rowman & Littlefield, pp. 237–246.
Mure, G. R. G., 1975, “Cause and Because in Aristotle,” Philosophy, 50: 356–357.
Schofield, M., 1991, “Explanatory Projects in Physics 2.3 and 7,” Oxford Studies in Ancient Philosophy (Supplementary Volume), IX: 29–40.
Sprague, R. K., 1968, “The Four Causes: Aristotle's Exposition and Ours,” Monist, 52: 298–300.
Todd, R. B., 1976, “The Four Causes: Aristotle's Exposition and the Ancients,” Journal of the History of Ideas, 37: 319–322.
van Fraassen, B., 1980, “A Re-examination of Aristotle's Philosophy of Science,” Dialogue, 19: 20–45.

Further Reading:
• J. Annas, “Aristotle on Inefficient Causes,” Philosophical Quarterly 32 (1982), reprinted in T. Irwin (ed.), Aristotle: Metaphysics, Epistemology, Natural Philosophy (New York: 1995).
• D. Charles, “Aristotle on Hypothetical Necessity and Irreducibility,” Pacific Philosophical Quarterly 69 (1988).
• C.A. Freeland, “Accidental Causes and Real Explanations,” and J.M. Moravcsik, “What Makes Reality Intelligible? Reflections on Aristotle’s Theory of Aitia,” in L. Judson (ed.), Aristotle’s Physics: a Collection of Essays (Oxford: 1991).
• S.S. Meyer, “Aristotle, Teleology and Reduction,” Philosophical Review 101 (1992).
• D. Sedley, “Is Aristotle’s Teleology Anthropocentric?” Phronesis 36 (1991).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK