Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kolektivní vyjednávání - srovnání české a německé právní úpravy
Název práce v češtině: Kolektivní vyjednávání - srovnání české a německé právní
úpravy
Název v anglickém jazyce: Collective bargaining - a comparison of Czech and German legal regulation
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.11.2005
Datum zadání: 29.11.2005
Datum a čas obhajoby: 24.11.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.11.2007
Datum proběhlé obhajoby: 24.11.2008
Oponenti: JUDr. Ljubomír Drápal
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK